Sitemap

Velkommen til NATMINTON 

torsdag den 27. september

NB. tilmelding senest 14. september


Tryk på plakaten - for PDF fil


Tilmelding: Find dit Hold og tryk

Hold 1 - kl. 09.00 -10.30   HER

Hold 2 - kl. 10.30 -12.00  HER

Hold 3 - kl. 13.00 -14.30   HER

Hold 4 - kl. 14.30 -16.00   HER

Hold 5 - kl. 17.00 -18.30   HER

Hold 6 - kl. 18.30 - 20.00  HER