Info. vedr, EFI's udendørsturnering i fodbold

Turneringen afvikles i Veldtofte Idrætspark, hvor der vil være, mulighed for omklædning.


Kampene dømmes af dommere fra Sydvestjydsk Fodbolddommerklub.

HUSK, der skal udfyldes holdkort inden kampens start. Ved trøjelighed skifter sidstnævnte hold.

Overtrækstrøjer kan lånes i EFI. Førstnævnte hold stiller med en godkendt bold.

Gult kort medfører udvisning i 5 minutter. Rødt kort giver automatisk 1 kamps karantæne, herefter tager EFI stilling til, om straffen skal skærpes.

 

Afbud skal meddeles til:

EFIs kontor info@esbjerg-firmaidraet.dk samt

EFIs fodboldformand Flemming Laursen fvl@rybners.dk

senest kl. 12.00 på spilledagen, ligesom de enkelte modstandere skal kontaktes indenfor samme tidsfrist. Overholdes dette ikke, betragtes afbud som ulovligt og straffes herefter med bøde på Kr. 500,00.

Udeblivelse uden afbud, medfører udelukkelse fra EFIs turnering og straffes med en bøde på Kr. 1.000,00.

Protester skal meddeles dommeren umiddelbart efter kampen, og herefter skriftligt sendes til EFI senest 3 dage efter kampen. Protester mod dommerkendelser tages ikke til følge.

Hvor intet er nævnt, er DFIFs og EFIs regler for fodbold, gældende.

 

Hver kamp har 30 min. spilletid. Bemærk at der er 5 minutters pause mellem 1. og 2. halvleg samt 5 minutters skiftetid mellem alle kampe.

 

Sportslig hilsen

Esbjerg Firmaidræt

Esbjerg Firmaidræt

Sportsvej 21
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 2324 0470
E-mail: info@esbjerg-firmaidraet.dk