Indkaldelse til generalforsamling

6. februar 2019

EFI-Hallernes repræsentantskabs møde samt Esbjerg Firmaidræts generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024

Dagsorden
 
1.    Konstatering af stemmeberettigede medlemmer
2.    a. Valg af dirigent
   b. Valg af stemmetæller
3.    a. Beretning fra bestyrelsen
   b. Beretning fra Idrætsudvalgene
4.    Forelæggelse af revideret regnskab
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Behandling af budgetforslag
7.    Valg i henhold til vedtægterne
8.    Eventuelt
 
Kun medlemmer, der har været medlem af EFI
i de sidste 30 dage før Generalforsamlingen, har stemmeret.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være EFI i hænde senest 8 dage før mødet.
 
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN
 
Som sædvane er EFI vært med et mindre traktement.