Flere ledere og instruktører til Esbjerg Firmaidræt

Esbjerg Firmaidræt (EFI), der har sit virke i EFI-hallerne på Sportsvej, hvor bestyrelsen og idrætsudvalgene gør en stor indsats for at få flest mulige til at dyrke motion, har som andre foreninger leder og hjælper mangel.

Størstedelen af EFI's medlemmer kommer gennem arbejdspladsens idrætsklubber, og det er også den medlemsskare vi opfordrer til at indgå i frivillig lederarbejde.

Bestyrelsens hovedopgaver er i samarbejde med idrætsudvalgene og ansatte at udvikle firmaidrætten i Esbjerg og drive EFI-hallerne. Bestyrelsen mangler 2 medlemmer.

Idrætsudvalgene, der danner grundlaget for firmaidrætten, tager sig af træning og turneringer for de mange medlemmer, vi har fra byens arbejdspladser. I fodbold, badminton og kegleafdelingen er der et særligt behov for ledere, men vores andre afd. bowling, skydning, fiskeri og livsstil/motion vil gerne have udvidet udvalget med ledere og hjælpere.

Vestkystløbet, der er et samarbejde mellem Esbjerg Atletik og motion og EFI, er i mangel af ledere til udvalget. Dette udvalg arrangerer selve løbet.

Til vores klubbers ledelse, hjælp EFI med at få dækket ledermanglen, mød op på generalforsamlingen  kl. 19.00 eller kontakt kontoret, bestyrelsen eller det enkelte udvalg for at få uddybet, hvad arbejdet indebærer.

Til andre der læser denne opfordring, der er ingen krav til at du/I skal være medlem af EFI eller en af vores klubber. Har du lyst til at yde en indsats for firmaidrætten, hører vi gerne fra dig/jer.

Esbjerg Firmaidræts Bestyrelsen