Velkommen til brætspil - tankesport

Gyrith Laustsen
Bogholder m.m.

Sted:

EFI-Hal 1, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg

Vi mødes i festlokalet på 1. sal

Dag og tid:

Onsdage kl. 12.00 - 14.00

Pris:

Kr. 10,00 pr. gang eller
Ti-turs kort Kr. 90,00 man får en gang. gratis. Incl. kaffe

Du er velkommen til at medbringe din egen madpakke m.m.